DOKUMENTI

Publikacije

Global seed doo

U skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list RS, br. 46/2006)

Puni naziv društva: Poslovni sistem Global seed doo
Skraćeni naziv društva: Global seed doo
Sedište društva: 21238 Čurug, Gospođinačka 1a

Matični broj: 20004878 | PIB: 103705991
Registarski broj kod APR: BD 980
Tekući račun: 165-12614-33
Hypo-Alpe-Adria banka a.d. Beograd

PP Budućnost a.d

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA 2017.

IZVEŠTAJI O POSLOVANJU:

U skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list RS, br. 46/2006)

Puni naziv preduzeća: Poljoprivredno preduzeće Budućnost a.d. Čurug
Skraćeni naziv preduzeća: PP Budućnost a.d. Čurug
Sedište preduzeća: 21238 Čurug, Gospođinačka 1a

Matični broj: 08729573 | PIB: 100647159
Registarski broj kod APR: BD 1129
Tekući račun: 165-9038-91
Hypo-Alpe adria bank a.d. Beograd

Jegrička doo

U skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list RS, br. 46/2006)

Puni naziv preduzeća: Veterinarska stanica Jegrička doo, Čurug
Skraćeni naziv preduzeća: Jegrička doo, Čurug
Sedište preduzeća: 23238 Čurug, Sokolska 24

Matični broj: 20733756 | PIB: 107058238
Registarski broj kod APR: BD 54371/2011
Tekući račun: 200-2658000101934-60
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd